Biskupski grb mons. Fabijana Svaline, biskupa koadjutora srijemskog

Biskupski grb mons. Fabijana Svaline, biskupa koadjutora srijemskog

Tumačenje grba imenovanoga srijemskog biskupa koadjutora Fabijana Svaline.

Plavi štit u središtu grba podijeljen je srebrnim poljem, u dva dijela: u gornji je smješten zlatan Kristov monogram, a u donji zlatna šestokraka zvijezda iznad tri valovite srebrne niti. Iza štita je zlatan pastoralni križ nadvišen zelenim galerom s po šest zelenih kićanki sa svake strane kao znak biskupske službe. U dnu, na bijeloj vrpci/traci, ispisano je zlatnom bojom geslo: „Super omnia caritas“ – „Iznad svega ljubav“ (usp. Kol 3,14).

„Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje“ (Iv 15,13). Tu ljubav, koja se daje dokraja za čovjeka, prepoznajemo u osobi Isusa Krista. Stoga se u gornjem, plavom polju štita (simbol Kraljevstva nebeskog i mira), nalazi zlatan Kristov monogram (Χριστος – Hristos). Zlatna boja simbol je dragocjenosti, a najveću dragocjenost koju biskup može pružiti svijetu u svom pastirskom djelovanju jest osoba Isusa Krista: „Srebra i zlata nema u mene, ali što imam – to ti dajem“ (usp. Dj 3,3).

Ljubav je i „sveza savršenstva“ (Kol 3,14b), što je na grbu prikazano središnjim srebrnim poljem, koje označava čistoću i čvrstoću ljubavi, koja poput mosta, na koji oblikom upućuje, povezuje ljude omogućujući im susret, prepoznavanje, zajedništvo, bratstvo Božjih stvorenja. U središtu ponovno nalazimo Krista, „zaglavni kamen“, u kojem je „sva građevina povezana i raste u hram svet u Gospodinu“ (Ef 2,20).

U trećem, donjem plavom polju, simbolu sigurnosti i povjerenja, smještena su dva simbola: šestokraka zvijezda i tri valovite srebrne niti. Zvijezda je simbol Blažene Djevice Marije, koju u uzburkanostima ovoga svijeta prepoznajemo kao Zvijezdu Mora te koja nas uvijek svojim primjerom potiče da se spominjemo „Isusa Krista, uskrsla od mrtvih, od potomstva Davidova“ (2 Tim 2,8). Time zvijezda upućuje i na Josipa, „muža Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist“ (Χριστος – Hristos) (usp. Mt 1,16) i u čijoj je Godini biskup imenovan i posvećen. Također, zvijezda upućuje i na biskupovu zavičajnu Slavoniju, u kojoj je zaređen i djelovao kao prezbiter. Tri srebrne valovite niti simbol su triju rijeka Srijemske biskupije: Bosuta, Dunava i Save, koje natapaju plodnu zemlju na koju je bačeno sjeme evanđelja. Čovjek „spavao ili bdio, noću i danju sjeme klija i raste“ (Mk 4,27) hranjeno ljubavlju, Caritasom, koji je vrhunski zakon Božjega kraljevstva.

Zlatni križ, koji se nalazi u pozadini štita, simbol je službe dijecezanskog biskupa ali i sebedajne požrtvovne ljubavi, koja se najsavršenije očitovala na drvu križa.

Budući da je biskup u biskupski zbor uvršten u vrijeme pontifikata pape Franje te da bi posvjedočio zajedništvo s njime i s Apostolskom Stolicom, biskupsko geslo „Super omnia caritas“ – „Iznad svega ljubav“ ispisano je na vrpci jednakoj onoj na grbu pape Franje.

Vest preuzeta sa https://ika.hkm.hr