NOVI SPOMENIK KULTURE U SRIJEMSKOJ BISKUPIJI

NOVI SPOMENIK KULTURE U SRIJEMSKOJ BISKUPIJI

Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Zemunu proglašena spomenikom kulture

Na prijedlog Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Vlada Srbije proglasila je župnu crkvu Uznesenja Blažene Djevice Marije u Zemunu za kulturno dobro, a Beograd je na taj način dobio 445. spomenik kulture, priopćio je Zavod za zaštitu spomenika kulture.

Zavod u priopćenju podsjeća da je temeljni kamen za crkvu u Zemunu položen 1785. godine, a da je 1794. crkva stavljena pod krov. Sljedeće godine podignut je zvonik i posvećena je crkva. Obnovljena je 1817. godine, a temeljno restaurirana sredinom 19. stoljeća, kada je dobila novo kube zvonika. Crkva je jednobrodna građevina s poluobličastim svodom, apsidom i sakristijom na istočnoj strani i zvonikom iznad zapadnog ulaza. Oblikovana je u stilu klasicizma s elementima baroka.

»Crkva Blažene Djevice Marije u Zemunu ima kulturno-povijesne i arhitektonsko-urbanističke vrijednosti u kontekstu beogradskog spomeničkog naslijeđa. Predstavlja markantno obilježje i značajnu spomeničku vrijednost prostorne kulturno-povijesne cjeline ‘Stara jezgra Zemuna’ koja je proglašena za kulturno dobro od velikog značaja za Republiku Srbiju 1979. godine«.