Božićne pjesme

U TO VRIJEME GODIŠTA

U to vrijeme godišta 
Mir se svijetu naviješta
Porođenjem Djetešca
Kom’ je majka djevica.

Anđeli se javili
Rajsku pjesmu slagali
Slava Bogu pjevali
A mir ljud’ma prosili.

Djeva Sina rodila
Đavlu silu slomila
Svijetu Spasa podala
Nama majka postala.

A mi Kristu hvalimo
S anđelima pjevamo
Radi žrtve njegove
Što je za nas započe.

SVIM NA ZEMLJI 

Svim na zemlji mir, veselje,
Budi polag Božje volje.
To sad nebo navješćuje
I glas s neba potvrđuje.

Dobre volje svaka duša
grijeha neka već ne kuša
Nego hvali, diči Boga,
Što je posl’o Sinka svoga.

Sinka svoga, Boga moga,
S Ocem, Duhom jednakoga
Duhom Svetim začetoga
Od Djevice rođenoga

RADUJTE SE NARODI

Radujte se narodi
kad cujete glas
da se Isus porodi u blazeni cas

Svaki narod cuj, cuj
i Betlemu pristupljuj, pristupljuj
to otajstvo cuj, cuj
k jaslicama pristupljuj, pristupljuj

Raduje se Marija
s Josipom gledeci
andjeo pjeva „Glorija“
po zraku leteci

Podji i ti narode
Betlemskome dvoru
pridruzi se klanjajuc
andjeoskom koru

KYRIE ELEISON

Kyrie eleison, eleison,
Isus se rodi u štalici,
pojte pastiri,
tamo se njemu poklonite.

Kriste eleison, eleison!
On za nas trpi čim se rodi,
pojte pastiri,
tamo se njemu poklonite.

Kyrie eleison, eleison!
U jasle mora da se skriva!
Pođite kralji,
tamo se njemu poklonite.

TIHA NOĆ

Tiha noć, sveta noć!
Ponoć je, spava sve,
samo Marija s Josipom bdi,
divno Djetešce pred njima spi,
rajski resi ga mir,
rajski resi ga mir.

Tiha noć, sveta noć!
Pjesmica anđelska
miljem otajnim napunja zrak,
bajna svjetlost rasvjetljuje mrak,
kraj pretvara u raj,
kraj pretvara u raj!

Tiha noć, sveta noć!
Pastiri, amo svi
pjevat Isusu anđela poj,
s Majkom poklon prikazat mu svoj,
srce dat mu na dar,
srce dat mu na dar.