Crkveni nauk

Dvije zapovijedi ljubavi

 1. Ljubi Gospodina, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svim umom svojim.
 2. Ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe.

Tri bogoslovne krjeposti

 1. Vjera
 2. Ufanje
 3. Ljubav

Glavne ćudoredne krjeposti

 1. Razboritost
 2. Pravednost
 3. Jakost
 4. Umjerenost

Zlatno pravilo (Mt 7,12)

Sve što želite da ljudi vama čine, činitie i vi njima.

Sedam glavnih grijeha

 1. Oholost
 2. Škrtost
 3. Bludnost
 4. Zavist
 5. Neumjerenost u jelu i piću
 6. Srditost
 7. Lijenost

Sedam darova Duha Svetoga

 1. Mudrost
 2. Razum
 3. Savjet
 4. Jakost
 5. Znanje
 6. Pobožnost
 7. Strah Božji

Dvanaest plodova Duha Svetoga

 1. Ljubav
 2. Radost
 3. Mir
 4. Strpljivost
 5. Velikodušnost
 6. Uslužnost
 7. Dobrota
 8. Krotkost
 9. Vjernost
 10. Blagost
 11. Uzdržanost
 12. Čistoća

Pet crkvenih zapovijedi

 1. Svetkuj zapovjedne blagdane i slušaj pobožno sveru misu u nedjelje i blagdane.
 2. Posti zapovjedne postove i u odrđene dane ne mrsi.
 3. Svake se godine najmanje jedanput ispovijedi i o Uskrsu pričesti.
 4. Drži se ženidbenih zakona svete Crkve.
 5. Doprinosi za crkvene potrebe

Sedam tjelesnih djela milosrđa

 1. Gladna nahraniti.
 2. Žedna napojiti.
 3. Siromaha odjenuti.
 4. Putnika primiti.
 5. Bolesnika i utamničenika pohoditi.
 6. Zarobljenike i prognanike (izbjeglice) pomagati
 7. Mrtva pokopati

Sedam duhovnih djela milosrđa

 1. Dvoumna savjetovati.
 2. Neuka poučiti
 3. Griješnika pokarati.
 4. Žalosna i nevoljna utješiti.
 5. Uvredu oprostiti.
 6. Nepravdu strpljivo podnositi
 7. Za žive i mrtve Boga moliti