Ekumenski susreti

Jedinstveni događaj u našoj župi su Ekumenski susreti  zborova crkvenog pjevanja koji se održavaju svake jeseni od 2012. godine.

Ekumenizam je pokret za zbližavanje svih kršćanskih crkava; ima svoj početak na međunarodnoj konferenciji uglavnom protestantskih misijskih organizacija 1910. u Edinburghu. Neposredan razlog pokretanju ekumenske inicijative bili su učestali sukobi i suparništvo među misionarima pojedinih crkava te među kršćanskim studentskim organizacijama. Dok se međureligijski dijalog odnosi na sve religije, ekumenizam je dijalog unutar kršćanskih crkava. Za razliku od unijaćenja (tj. prelaženje iz Pravoslavne crkve u Katoličku i obratno), u ekumenizmu se naglašava ravnopravan dijalog među kršćanskim crkvama kao i ono što je pojedinim crkvama zajedničko. Prve korake zbližavanja kod katolika učinio je papa Ivan XXIII. koji je osnovao Papinsko tajništvo za jedinstvo kršćana (Ivan Pavao II. preimenovao ga je u Savjet). Još su se više zauzimali za ekumenizam pape Pavao VI. i Ivan Pavao II. Oni osobno i Savjet pokreću mnoge susrete, povjerenstva i razgovore s drugim kršćanskim zajednicama.Drugi vatikanski sabor je Dekretom o ekumenizmu broj 1 kao svoje glavne ciljeve postavio obnovu jedinstva među svim kršćanima.

Zemun i Srijem su multinacionale i multikonfesionalne sredine te se kod vjernika naše župe javila želja za jednom ovakvom manifestacijom,  posebno jer su vjernici naše župe različitih nacionalnosti i na različite načine, od obiteljskih do prijateljskih odnosa, povezani sa vjernicima drugih konfesija, naročito pripadnika Srpske Pravoslavne Crkve kao dominantne konfesije u Srbiji.

Cilj ovih susreta je, kao što i sam naziv govori, promicanje ekumenizma, odnosno zbližavanje zborova crkvenog pjevanja različitih kršćanskih crkava na ovim prostorima. Kroz ove susrete i druženja, učesnici, vjernici različitih konfesija, upoznaju jedni druge, uče jedni o drugima, o svojim zajednicama, crkvama i kulturama što sve doprinosi razvoju tolerancije i mira među ljudima.

EKUMENSKI SUSRETI 2022

EKUMENSKI SUSRETI 2021

EKUMENSKI SUSRETI 2020

EKUMENSKI SUSRETI 2019

EKUMENSKI SUSRETI 2018

EKUMENSKI SUSRETI 2017

EKUMENSKI SUSRETI 2016

EKUMENSKI SUSRETI 2015

EKUMENSKI SUSRETI 2014

EKUMENSKI SUSRETI 2013

EKUMENSKI SUSRETI 2012