Krunica

KAKO MOLITI KRUNICU

U Ime Oca i Sina † i Duha Svetoga.

APOSTOLSKO VJEROVANJE

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, i život vječni. Amen.

Potom na prvo zrno moli :

Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje. Budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas. I otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.

Na tri nova zrna moli:

Zdravo Marijo milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus – koji neka nam umnoži vjeru.  Sveta Marijo Majko Božja moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.

I tako na drugo, pa na treće zrno uz nove zazive:

 1. – koji neka nam učvrsti ufanje
 2. – koji neka nam usavrši ljubav

Potom moli:

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

i dodaj:

Moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one, kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.

Na slijedeće zrno moli  Očenaš a potom deset Zdravomarija.

Nakon Zdravo Marije nadodaješ zazive prema otajstvu koje moliš.

                   † † †

RADOSNA OTAJSTVA

 ponedjeljkom i subotom

 1. Koga si Djevice po Duhu Svetom začela
 2. Koga si Djevice Elizabeti u pohode nosila
 3. Koga si Djevice rodila
 4. Koga si Djevice u hramu prikazala
 5. Koga si Djevice u hramu našla

                   † † †

OTAJSTVA SVJETLA

            četvrtkom

 1. Koji je na rijeci Jordanu kršten bio.
 2. Koji nam se na svadbi u Kani objavio.
 3. Koji nam je kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje nas pozvao.
 4. Koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio.
 5. Koji nam se u otajstvu euharistije darovao.

                   † † †

ŽALOSNA OTAJSTVA

     utorkom i petkom

 1. Koji se za nas krvlju znojio
 2. Koji je za nas bičevan bio
 3. Koji je za nas trnjem okrunjen bio
 4. Koji je za nas teški križ nosio
 5. Koji je za nas raspet bio

                   † † †

SLAVNA OTAJSTVA

   srijedom i nedjeljom

 1. Koji je od mrtvih uskrsnuo
 2. Koji je na nebo uzašao
 3. Koji je Duha Svetoga poslao
 4. Koji je tebe Djevice na nebo uzeo
 5. Koji je tebe Djevice na nebu okrunio

Svaku deseticu zaključuješ molitvom:

Moj Isuse oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one, kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.

Kod molitve krunice za pokojne mjesto Slava Ocu… moli se:

Pokoj vječni, daruj im Gospodine i svjetlost vječna svijetlila njima.
Počivali u miru Božjem. Amen.

Na kraju krunice molimo:

Zdravo Kraljice, Majko milosrđa,
živote, slasti i ufanje naše, zdravo!
K tebi vapimo prognani sinovi Evini.
K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini.
Svrni, dakle, zagovornice naša,
one svoje milostive oči na nas,
te nam poslije ovoga progonstva pokaži Isusa,
blagoslovljeni plod utrobe svoje.
O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo!

i(li)

Moli za nas, Kraljice svete krunice.
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se:

Bože, tvoj je jedinorođeni Sin svojim životom, smrću i uskrsnućem dare nam pripravio vječnoga spasenja; podaj, molimo te, da se mi, koji ova otajstva svetom krunicom Blažene Djevice Marije razmišljamo, ugledamo u ono što sadržavaju, a postignemo ono što obećavaju. Po istom Kristu Gospodinu našemu. Amen