Molitve Na Nakanu

Molitva za samoga sebe

Bože moj! Prikazujem ti sve svoje misli, riječi i djela, sav svoj trud, sve poteškoće i neugodnosti. Daj da svako svoje djelo po tvojoj volji upravljam, sve svoje dužnosti savjesno vršim i tebi za ljubav sve radosno trpim.

Daj, o Bože, da budem iskren i vjeran onimakoji se u me pouzdavaju, pošten u govoru i radu i uredan u vladanju.

Bože moj! Daj mi također dobro spoznati kako je kratko vrijeme moga života, a kako je duga vječnost. Amen.

Za djecu

Gospodine, hvala ti na daru djece koju si nam dao. Ti nas pozivaš da ih tvojim putem usmjerimo te i oni postanu tvojom braćom i nosiocima tvoga Duha. Daj da ih shvatimo i pomognemo da nađu svoj put k tebi. Ne daj Gospodine, da ih naše nerazumijevanje od tebe odaleči. Pomozi nam da se u njih uživimo, da ih shvatimo i s tvojom pomoći budemo potpora na putu koji si im zacrtao.

Za ljubav u braku

Gospodine, zahvaljujemo ti za sreću i ljubav koju doživljavamo u zajedničkom životu: daj nam da ih živimo kao tvoj dar. Molim te da jedinstvo i ljubav među nama svaki dan raste te u toj ljubavi nađemo tebe.

Za pokojne roditelje

Bože, koji si zapovjedio da poštujemo oca i majku: smiluj se mom ocu i majci ( mojim roditeljima ), otpusti im grijehe, a meni (nama) daj da ih vidim(o) na radosti vječne slave. Po kristu Gospodinu našemu. Amen.

Molitva za bolesnika

Svemogući vječni Bože, vječno spasenje onima koji u te vjeruju, usliši nas, koji molimo pomoć tvojega milosrđa za nemoćnoga slugu tvoga (sluškinju tvoju)…Povrati mu (joj) žuđeno zdravlje da ti uzmogne zajedno s nama za tu milost zahvaliti. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.