Poslanice kardinala Franje Kuharića

Odlomci

Što govore ljudi, tko sam ja?

„ No ako se propovijeda da je Krist od mrtvih uskrsnuo, kako neki među vama govore da nema uskrsnuća mrtvih“ (1 Kor 15,12)

„Božji pečat utjelovljene Riječi –  Sina Božjega, na sav njegov život, djela i otkupiteljsku smrt na križu je uskrsnuće. Uskrsnuće Isusovo natpovijesni je događaj, ali u povijesti se na tom događaju temelji Crkva. Svjedoci i očevici Isusova života i smrti nisu vidjeli sam čudesni Božji zahvat da je Isus uskrsnuo iz groba u apsolutnoj preobraženosti za besmrtnost vječnoga života, ali su ga vidjeli uskrsnuloga.“

„… Savao iz Tarza bio je žestoki progonitelj mlade Crkve. Sam to ističe u svojim poslanicama i svojim govorimal u Djelima apostolskim. Svjedoči o svom susretu s Isusom uskrsnulim pred vratima grada Damaska u kojije išao s namjerom da hvata Isusove učenike i da ih dovodi na sud. Obasjan i zaslijepljen čudesnim svjetlom, zbačen s konja, čuo je glas. „Savle, Savle, zašto me progoniš?“ On upita: „Tko si, Gospodine?“. Čuo je odgovor: „ Ja sam Isus kojega ti progoniš!“ (Dj 9,4-5). To je bio događaj duhovnog uskrsnuća Savlova iz nevjere i mržnje u vjeru i ljubav.“

„… Uskrsnuće Isusovo je objava i našeg uskrsnuća, pečat je na našu nadu s kojom prolazimo kroz šivot u vječnu budućnost. Smisao je ljudskog bića da se uključi – dušom i tijelom – u Božju vječnost, radost i ljubav, dakako, ako tu ponudu Božju prihvati, ako Boga ne odbaci svojim izborom zla i Zlog.“

Što li će biti od ovoga djeteta?

„Dan Kristov je Uskrs! Dan Kristov bit će njegov drugi dolazak na svršetku svijeta kada se bude pojavio kako pravedni sudac povijesti. Dan kristov bit će dan sveopćeg uskrsnuća! „Ne čudite se tome, jer dolazi čas kada će svi koji su u grobovima čuti njegov glas. I izići će: koji su dobro činili – na uskrsnuće života, a koji su radili zlo – na uskusnuće osude“ (Iv 5,28-29). To je Božjom riječju zajamčena apsolutna budućnost. Prema njoj svi putujemo. U vidu te neizbježive i apsolutne budućnosti pitajmo se pred svakim djetetom, rođenim i nerođenim; što li će biti od ovog djeteta? U kakvoj će budućnosti završiti njegovo postojanje? U svjetlosti ili tami? Hoće li prihvatiti svu svoju beskrajnu sreću u vječnoj ljubavi Oca i Sina i Duha Svetoga, ili će odbaciti neopozivo Boga Spasitelja? To je pitanje postavljeno svakom čovjeku bez izuzetka; postavljeno je srcu i savjesti svakoga oda nas.

Svima vam, braćo i sestre u Isusu Kristu, želim sretan Uskrs! Golgotski križ – oltar ljubavi – znak je i našeg uskrsnuća. U tom znaku putujmo kroz vrijeme svoga šivota čineći dobro! Bježimo od svakoga zla. Gospodin nam govori: „Uistinu, tko god čini zlo, mrzi svjetlost i ne dolazi na svjetlost, da se ne razotkriju djela njegova; a tko čini istinu, dolazi k svjetlosti, nek bude bjelodano da su djela njegova u Bogu učinjena!“ (Iv 3,20-21)

Neka po zagovoru Presvete Bogorodice i Majke naše Marije bdije nad svakim od vas, od najmlađih do najstarijih, blagoslov, zaštita i ljubav Presvetog Trojstva: Oca i Sina i Duha Svetoga! Amen!“