Raspored Svetih Misa


za period od 19.03.2023 do 26.03.2023

Dan

Nakana

Nedjelja                          
19.ožujka
4.korizmena nedjelja
SV.JOSIP

08:00h          ✝ Rudolf i Katica Figl, Ruža i Anton Grmek

10:00h           župska( Jezofina Čivljaku; Rozina Pili )

17:00h           Jelena Babić i Stevo Galić

Ponedjeljak                      
20.ožujka
Sv. Ivan Nepomuk, mučenik

08:00h           Tina Trček i pok. iz obit. Pirih

Utorak                              
21.ožujka

08:00h           Martin i Vjekoslav Kočiš

Srijeda                              
22.ožujka

08:00h           Katarina i Anton Ilić, Duško,

                       Andrija i Ivan Stolnik,

                       Marija i Đurica Androšić

Četvrtak                           
23.ožujka

 

Petak                                
24.ožujka

17:00h            Danica Trifković, 

                        Marija Krajan, Gabrijel Mikulić

Subota                              
25.ožujka
NAVJEŠTENJE GOSPODINOVO-
BLAGOVIJEST

17:00h            na nakanu

Nedjelja                          
26.ožujka
5.korizmena nedjelja

08:00h          na nakanu

10:00h           župska( Jasmina Korica- rešnjak; Franjo Grgurić;

                      Piroška i Koloman Pančić)

18:00h           Krešimir i Milica Ilić

Križni put je petkom od 16:30h i nedjeljom od 9:30h.

Župni Listić možete preuzeti ovde