Raspored Svetih Misa


za period od 20.11.2022 do 27.11.2022

Dan

Nakana

Nedjelja                      
20.studenog
34.nedjelja kroz godinu
KRIST KRALJ

08:00h         ✝ Janja Marinković

10:00h           župska

17:00h          Ana Dokić

Ponedjeljak                   
21.studenog
Prikazanje BDM

08:00h           Janja Marinković

Utorak                          
22.studenog
Sv.Cecilija

08:00h           Ivan, Vladimir, Petrica i ostali

17:00h           Janja Marinković

Srijeda                          
23.studenog

 

08:00h           Janja Marinković

Četvrtak                        
24.studenog

 

08:00h           Janja Marinković

Petak                             
25.studenog

 

08:00h           Janja Marinković

17:00h           ✝ Kiš Katica

Subota                          
26.studenog

 

08:00h         ✝  Vičenco Bliškov

                    ✝  Marina Zakić

17:00h          ✝  na nakanu

Nedjelja                      
27.studenog
1.nedjelja došašća

08:00h         ✝ Ana i Jandre Bašić

10:00h          Andrija, Luce, Mato Čavar

17:00h          Janja Marinković

Župni Listić možete preuzeti ovde