Raspored Svetih Misa


za period od 07.08.2022 do 14.08.2022

Dan

Nakana

Nedjelja                        
7.kolovoza
19.nedjelja kroz godinu

08:00h           Mira Šašić

10:00h           župska ( Drago Vučenović )

Ponedjeljak                   
8.kolovoza
Sv.Dominik

08:00h           na nakanu

Utorak                            
9.kolovoza
Sv.Terezija Benedikta od Križa

 

Srijeda                         
10.kolovoza
Sv. Lovro

08:00h           na nakanu

Četvrtak                       
11.kolovoza
Sv. Klara Asiška

 

Petak                           
12.kolovoza

 

18:00h           na nakanu

Subota                          
13.kolovoza
Bl. Marko iz Aviana

18:00h           na nakanu

Nedjelja                        
14.kolovoza
20.nedjelja kroz godinu

08:00h           Josip i Eugenija Afrić

10:00h           župska

18:00h           na nakanu

U petak , subotu i nedjelju od 18:00 sati je trodnevnica za Veliku Gospu.

Župni Listić možete preuzeti ovde