Raspored Svetih Misa


za period od 01.10.2023 do 08.10.2023

Dan

Nakana

Nedjelja                        
1.listopada
26.nedjelja kroz godinu

08:00h           Jako, Luca, Mara Radovanović i ostali

                        koji su bili uknjiženi na nasljeđenoj zemlji

10:00h           župska( Čila Jakša – Harmat)

18:00h           Josip Pavlović, Luca Ružić,

                       Nada i Zoran Stanić

Ponedjeljak                    
2.listopada
Sv. Anđeli Čuvari

18:00h           Živana Nilović

Utorak                           
3.listopada

18:00h           Božo i Jovanka Tonšić

Srijeda                           
4.listopada
Sv. Franjo Asiški, red., utemeljitelj
Franjevačkog reda

18:00h           Božica Kadijević

Četvrtak                        
5.listopada

18:00h           Živana Nilović

Petak                              
6.listopada

18:00h           Živana Nilović

Subota                            
7.listopada
BDM od Krunice

18:00h            na nakanu

Nedjelja                        
8.listopada
27.nedjelja kroz godinu

08:00h           Jako, Luca, Mara Radovanović i ostali

                      koji su bili uknjiženi na nasljeđenoj zemlji

10:00h           župska( zahvala )

18:00h           na nakanu

Listopadske pobožnosti traju tijekom listopada.

Krunica se moli od 17:30h, a Sveta misa počinje u 18:00h.

Župni Listić možete preuzeti ovde