Temelji vjere

Knjiga Izlaska 20,2-17

“Onda Bog izgovori sve ove riječi:

Ja sam Jahve, bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva.

Nemoj imati drugih bogova uz mene.

Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se, niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca – onih koji me mrze – na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi.

Ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svoga, jer Jahve ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo.

Sjeti se da svetkuješ dan subotnji. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Jahvi, Bogu tvojemu.

Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe umutar tvojih vrata. Ta i Jahve je šest dana stvarao nebo, zemlju i ore i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotnji.

Poštuje oca svoga i majku svoju, da imadneš dug život na zemlji koju ti da Jahve Bog tvoj.

Ne ubij!

Na učini preljuba!

Ne ukradi!

Ne svedoči lažno na bližnjega svoga!

Ne poželi kuće bližnjega svoga!

Ne poželi žene bližnjega svoga; sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca niti išta što je bližnjega tvoga!

Apostolsko vjerovanje

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje.

I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve.

Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni.

Amen.

Credo in DEUM PATREM omnipotentem, Creatorem cæli et terræ.

Et in IESUM CHRISTUM, Filium eius unicum, Dominum nostrum; qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria virgine; passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus; descendit ad inferna; tertia die resurrexit a mortuis; ascendit ad cælos; sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis; inde venturus est iudicare vivos et mortuos.

Credo in SPIRITUM SANCTUM; sanctam ecclesiam catholicam; sanctorum communionem; remissionem peccatorum; carnis resurrectionem; vitam æternam.

Amen.

Nicejsko-carigradsko vjerovanje

Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga.

I u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega. Rođenog od Oca prije svih vjekova. Boga od Boga, svjelo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga. Rođena ne svtvorena, istobitna s Ocem, po kome je sve stvoreno. Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa. I utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice: i postao čovjekom. Raspet također za nas: pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan. I uskrsnuo treći dan, po Svetom pismu. I uzašao na nebo: sjedi s desne Ocu. I opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.

I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca; koji izlazi od Oca i Sina. Koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi; koji je govorio po prorocima.

I u jednu svetu katoličku i apostolsku Crkvu.

Ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha. I iščekujem uskrsnuće mrtvih. I život budućega vijeka.

Amen.

Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, Factorem cæli et terræ, visibílium ómnium et invisibilium.

Et in unum Dóminum, Iesum Christum, Filium Dei unigénitum, et ex Patre natum ante ómnia sǽcula. Deum de Deo, Lumende Lúmine, Deum verum de Deo vero. Génitum, non factum, consubstantiálem Patri: per quem ómnia facta sunt. Qui propter nos hómines et propter nostram salútem, descéndit de cælis. Et incarnátus est de Spíritu Sancto ex Maria Vírgine: et homo factus est. Crucifíxus étiam pro nobis, sub Póntio Piláto, passus et sepúltus est. Et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras. Et ascéndit in cælum, sedet ad déxteram Patris. Et íterum ventúrus est cum glória, iudicáre vivos et mórtuos, cuius regni non erit finis.

Et in Spíritum Sanctum, Dominum et vivificántem, qui ex Patre Filióque procédit, qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur, qui locútus est per prophétas.

Et unam, sanctam, cathólicam et apostólicam Ecclésiam.

Confíteor unum Baptísma in remissiónem peccatórum. Et exspécto resurrectiónem mortuórum et vitam ventúri sæculi.

Amen.

Temeljne istine kršćanske vjere

 • Samo je jedan Bog, a tri su božanske osobe: Otac, Sin i Duh Sveti
 • Bog je sve stvorio, sve uzdržava i svime upravlja.
 • Duša je čovječja besmrtna.
 • Sin je Božji postao čovjekom i otkupio nas svojom smrću na križu.

Sedam sakramenata Crkve

 • Krst (Krštenje)
 • Potvrda (Krizma)
 • Euharistija (Sveta pričest)
 • Pokora (Ispovijed)
 • Bolesničko pomazanje
 • Sveti red (Svećenički red)
 • Ženidba

Čin savršena pokajanja

Moj Bože, kajem se i žalim od svega srca što brijesima uvrijedih tvoju neizrecivu dobrotu. Čvrsto odlučujem da te uz pomoć tvoje milosti neću više vrijeđati, da ću za svoje grijehe činiti dostojnu pokoru i čuvati se grešne prigode. Amen.

Kajanje

Kajem se od sveg srca, što uvrijedih Boga, najveće i najmilije dobro. Mrzim na sve svoje grijehe i čvrsto odlučujem da ću se popraviti i da neću više griješiti.