Kapela na groblju

Župi pripada i kapela Žalosne Gospe na zemunskom gradskom groblju u blizini koje se nalazi i križ koji održavaju župljani. Nalaze se na starom djelu groblja gdje su sahranjeni većinom zemunci katolici. Na groblju se nalaze i grobnice u kojima su sahranjene zemunske časne sestre iz samostana Sestara Milosrdnica Svetog Vinka Paulskog i iz samostana Školskih Sestara Svetog Franje.

Prema dostupnim podacima, kapela je podiganuta u vrijeme župnika Persanove a njegov nasljednik župnik Achter ju je povećao, uredio i blagoslovio tako da se u njoj mogla obavljati služba Božja.

Međutim, postoje i drugačiji podaci u spisima iz kanonske vizitacije biskupa Strossmayera zemunskoj župi 1865. godine, u paragrafu 15 stoji:   „ …kapelu na groblju sazidala je njeka Zemunjkinja udova Emilija Čenazi prije 40 godina svojim troškom.“ Dok na samoj kapeli iznad vrata stoji 1763. godina, što bi značilo da je kapela podignuta još za vrijeme prvog župnika Büttnera.

Iz svega ovoga moguće je zaključiti da je kapela na groblju tu od 18. stoljeća i da je više puta obnavljana.

Župnik Achter je početkom 19. stoljeća, također, dozvolom tadašnjeg Ordinarija, podigao i blagoslovio križ, koji je podignut milodarima zemunskih katolika.

Svake godine 1. novembra na blagdan Svih Svetih održava se zajednička molitva na groblju kod križa.