Orgulje

Nalaze se u zapadnom dijelu crkve, iznad ulaznih vrata nasuprot oltaru.

1735. godine se prvi put u zapisima spominje da crkva ima pozitiv –  oblik malih drvenih orgulja koje potiču iz srednjeg vijeka, s jednim manualom koje su postavljene na jedno mjesto ali mogu biti i pokretne. Bio je uobičajen u kapelama i malim crkvama. Nabavio ih je  biskup Franjo Vernić.

1746. godine spominje se u zapisima da postoje orgulje i da je orguljaš i učitelj, Nijemac Tomo Herget.

U izvješću kanonske vizitacije  iz 1763. godine spominje se da u crkvi postoji “drveni kor opskrbljen orguljama nabavljenim 1748. godine za preko 300 forinti”  i da je orguljaš i učitelj Franjo Mayer.

1811. godine također u izvješću vizitacije kaže se da je “kor postavljen nasuprot glavnog oltara i ima dobre orgulje sa pedalom”, a orguljaš je učitelj Đuro Kraczer.

1912. godine, rimokatoličko patronsko vijeće je nabavilo posve nove orgulje koje je sagradio i instalirao Antonjin Melzer, graditelj orgulja iz Ilovne Kutne u Češkoj. Orgulje su imale 12 registara, 2 manuala i pedalu. Postavljene su 5. maja. te godine. Orguljaš je bio Rudolf Niedermayer. Te orgulje i danas stoje u crkvi.

1932. godine  orguljar Anton Pfeifer iz Bačke Palanke je rekonstruirao orgulje.

Ponovo se spominju 1960. godine  gde se navodi da su u dobrom stanju i da njima orgulja časna sestra Kornelija Bulc.

1983. godine, nažalost, u izviješću se navodi da su orgulje u lošem stanju, da je potrebna obnova i da nema stalnog orguljaša, te pjevač i crkveni tutor Ivan Figl nedjeljom prati pjevače na orguljama.

Dolaskom na službu sadašnjeg župnika, prečasnog Joze Duspare, započinje proces obnove orgulja 2008. godine.

Inicijatori projekta obnove zajedno sa župnikom bili su tadašnji ambasador Republike Austrije u Beogradu dr Gerhart Jandl i P. Antonius Philipshy, benediktinac, a obnovljene su sredstvima donatora.

Radove na obnovi izvršila je tvrtka Franz Windtner iz St. Floriana u Austriji.

2. maja. 2009. godine srijemski biskup Đuro Gašparović, nakon svečane svete mise blagoslovio je obnovljene orgulje, a iste večeri održan je na njima i prvi koncert

Od tada, svake nedjelje, kao i crkvenim  blagdanima čuje se zvuk orgulja u crkvi.