Raspored Svetih Misa


za period od 14.07.2024 do 21.07.2024

Dan

Nakana

Nedjelja                          
14.srpnja
15. nedjelja kroz godinu

08:00h          Anđa, Jura i Ljubica

10:00h          župska(Elžbijeta-Ivana Uzelac-

                     Myślińska )                

Ponedjeljak                       
15.srpnja
Sv.Bonaventura, b. i crkv. naučitelj

08:00h          na nakanu

Utorak                               
16.srpnja

 

Srijeda                               
17.srpnja

08:00h          na nakanu

Četvrtak                            
18.srpnja

 

Petak                                 
19.srpnja

18:00h          na nakanu

Subota                               
20.srpnja
Sv. Ilija , prorok

18:00h          na nakanu

Nedjelja                          
21.srpnja
16. nedjelja kroz godinu

08:00h          na nakanu

10:00h          župska                

Župni Listić možete preuzeti ovde