Raspored Svetih Misa


za period od 25.09.2022 do 02.10.2022

Dan

Nakana

Nedjelja                            
25.rujna
26.nedjelja kroz godinu

08:00h           na nakanu

10:00h           župska( Mato, Ljubica i Marinko Bašić )

18:00h           na nakanu

Ponedjeljak                         
26.rujna
Sv. Kuzma i Damjan

08:00h           na nakanu

Utorak                                 
27.rujna
Sv. Vinko Paulski

 

Srijeda                                
28.rujna

08:00h           Janja Marinković

Četvrtak                              
29.rujna
Sv. Mihael, Gabrijel i Rafael, ark.

 

Petak                                   
30.rujna
Sv. Jeronim

18:00h           ✝ Janja Marinković

Subota                            
1.listopada
Sv. Terezija od Djeteta Isusa

18:00h           ✝ Predrag Tasić

Nedjelja                        
2.listopada
27.nedjelja kroz godinu

08:00h           Predrag Tasić

10:00h           župska( Janja Marinković )

18:00h           Ana Gođevac

U nedjelju 25.rujna, sa početkom u 19.00 sati, održat će se koncert na orguljama ansambla „Musica caelestis“, TijanaNikolić – sopran i Lidia Martiniello – orgulje.

U subotu 1.listopada u Šidu će biti organizirana manifestacija „Srijemci Srijemu“ na kojoj sudjeluju naša društva i župljani.

Župni Listić možete preuzeti ovde